De minister heeft besloten het Fonds Podiumkunsten (FPK) te korten met 8,6 miljoen euro. Vanaf 2021 kan het FPK daardoor nog maar 50 tot 60 gezelschappen en ensembles meerjarig financieren. Nu zijn dat er 113.

Impact voor publiek

De ruime keuze die het publiek nu heeft – bijvoorbeeld tussen hedendaagse en barokmuziek, mime en teksttoneel, moderne dans en hiphop – verdwijnt. Dit raakt in totaal 4 miljoen bezoekers. Nu kunnen zij nog genieten van culturele verscheidenheid, verspreid door het hele land. Straks is dit aanbod enorm verschraald.

Impact voor podia en festivals

De FPK-gezelschappen en -ensembles spelen gemiddeld 40 tot 80 voorstellingen per theaterseizoen op podia en festivals in het land. Theaters van Zoetermeer tot Venlo. Festivals van Oerol tot de Parade. Als de korting op het FPK doorgaat, vallen er grote gaten in de programmering van podia en festivals. Zij hebben daardoor minder aanbod, minder bezoekers en minder inkomsten.

Impact voor de gemeentes

De FPK-gezelschappen en -ensembles zijn verspreid over het hele land. Zij dragen bij aan de lokale infrastructuur en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarmee zijn ze van grote waarde voor de stad of regio waar ze gevestigd zijn. Korting op de FPK-subsidie betekent een verarming van het leefklimaat in verschillende regio’s.

Impact voor het Rijkscultuurbeleid

De podiumkunstensector dreigt met de FPK-korting een groot deel van zijn middenveld te verliezen. Daaronder zijn internationale vernieuwers, maatschappelijk geëngageerde makers en nieuwe verhalenbrengers, die precies dát doen wat de minister beoogt met haar nieuwe beleid. Een korting op het FPK met 8,6 miljoen euro leidt tot vernietiging van creatief kapitaal. Daardoor verdwijnen succesvolle en goed functionerende organisaties, die van groot belang zijn voor een innovatieve en vitale kunstensector, nu en in de toekomst.

Over ons

NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De meeste van de aangesloten organisaties werken met overheidsfinanciering. Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
T 020 7517010
E info@napk.nl
www.napk.nl